Not Angka Ladrang Ricik-ricik Slendro Manyura

Ladrang "Ricik-ricik" adalah gending Jawa berbentuk ladrang dengan mengambil nada atau titi laras Slendro Manyura. Berikut not angka Ladrang "Ricik-ricik" Slendro Manyura lengkap.

Download Not Angka Ladrang Ricik-ricik Slendro Manyura