Notasi Lancaran Bubaran Udan Mas Pelog 5

Notasi Lancaran Bubaran Udan Mas Pelog 5 adalah notasi gending Jawa berbentuk lancaran dengan titi laras pelog 5 yang biasanya digunakan dalam bubaran/budalan dalam pertunjukan wayang kulit. Berikut Notasi Lancaran Bubaran Udan Mas Pelog 5 lengkap:

Notasi Lancaran Bubaran Udan Mas Pelog 5

Semoga Notasi Lancaran Bubaran Udan Mas Pelog 5 bermanfaat bagi pecinta gending Jawa.